Gåtur 2 – Natur og landbrug

Turen er på ca. 4,5 km og tager ca. 1-1,5 time i et roligt tempo. Der er adgang forbudt til hegnede arealer med kvæg.

Hunde skal holdes i snor.

Normalt holder Angus-kvæg sig på en respektafstand på 5-10 m fra mennesker, men kvæget vogter deres kalve, når der er hunde i nærheden.

Følg den slåede sti eller markvej. Godt fodtøj anbefales. 

Vi slår en græssti i kanten af vores marker, hvor det er muligt både at se vore markafgrøder og ikke mindst at færdes langs kystskrænter og strandenge, hvor man opleve et rigt fugle- og dyreliv samt en varieret flora/fauna.

Nyd rundturen på den nordlige del af Kosterland, hvor der altid er udsigt til vand og skyernes vandring på den danske sommerhimmel.

Stien er en vandresti og kan være ujævn i partier.

Kort over gåtur 2
1. Start ved servicebygningen
2. Driftsbygninger Koster Færgegård

Trælade fra 2011 m. maskiner og tørreanlæg til korn / tang.
Rødt maskinhus fra 1967 m. maskiner.   
Hvide driftsbygninger fra 1890 – benyttes ikke længere i den daglige drift.

Koster Landevej krydses ved Møn-stenen
3. Koster Landevej krydses ved Møn-stenen
Ulvsund - Storstrømmen - med udsigt til Langø, Tærø og Bogø
4. Ulvsund – Storstrømmen – med udsigt til Langø, Tærø og Bogø
Græsmarker til afgræsning og tangtørring
5. Græsmarker til afgræsning og tangtørring
Kyststrækning Koster Vig, hvor der fiskes/samles ålegræs fra stranden
6. Kyststrækning Koster Vig, hvor der fiskes/samles ålegræs fra stranden
Garnfiskeri Koster Vig
7. Garnfiskeri Koster Vig
Marker i sædskifte
8. Marker i sædskifte
Strandenge - udlagt som NATURA 2000 arealer - naturpleje af græssende køer
9. Strandenge – udlagt som NATURA 2000 arealer – naturpleje af græssende køer
Markhegn – fauna/flora
10. Markhegn – fauna/flora
Stege Bugt m. RAMSAR fuglereservatsområde - udsigt til Lindholm, Nyord og Ulvshale
11. Stege Bugt m. RAMSAR fuglereservatsområde – udsigt til Lindholm, Nyord og Ulvshale
Kystskrænt Stege Bugt med strandenge - naturpleje af græssende køer
12. Kystskrænt Stege Bugt med strandenge – naturpleje af græssende køer
Marker i sædskifte
13. Marker i sædskifte
Campingplads set fra marken
14. Campingplads set fra marken