Campingpladsens historie

Jens´ forældre etablerede i 1962 en campingplads med udgangspunkt i området omkring det gamle Færgehus.

I starten var pladsen udlagt på arealerne langs vandet ml. Færgehuset og Mønbroens dæmning, dvs. at den også benyttede den nedre del af haveanlægget for Koster Færgegård.

Det historiske skanseanlæg medførte i 1973 en fredning i en zone på 100 m fra skansen. Dette betød, at campingpladsen blev nødt til at flytte fra de nedre arealer langs vandet til et højereliggende areal, som støder op til gårdens dyrkede marker.

I 2015 blev campingpladsen renoveret og samtidig øgede vi antallet af pladser fra 80 til 135. Samtidig blev hovedindgang og reception flyttet og indkørslen til pladsen blev flyttet 300 meter mod syd, således at man nu kommer til pladsen fra den gamle Kostervej i stedet for at køre ind gennem gårdens bygninger.

I dag bruges den gamle færgemole til at svømme og fiske fra, men engang lagde færgerne mod København, Lübeck og Kiel til for at læsse og losse varer og tage passagerer med. Og færgen til Kalvehave sejlede også herfra indtil broen blev åbnet i 1943.