Walk 2 – Nature and agriculture

Turen er på ca. 4,5 km og tager ca. 1-1,5 time i et roligt tempo. Der er adgang forbudt til hegnede arealer med kvæg.

Hunde skal holdes i snor.

Normalt holder Angus-kvæg sig på en respektafstand på 5-10 m fra mennesker, men kvæget vogter deres kalve, når der er hunde i nærheden.

Følg den slåede sti eller markvej. Godt fodtøj anbefales. 

Vi slår en græssti i kanten af vores marker, hvor det er muligt både at se vore markafgrøder og ikke mindst at færdes langs kystskrænter og strandenge, hvor man opleve et rigt fugle- og dyreliv samt en varieret flora/fauna.

Nyd rundturen på den nordlige del af Kosterland, hvor der altid er udsigt til vand og skyernes vandring på den danske sommerhimmel.

Stien er en vandresti og kan være ujævn i partier.

Map trip 2
1. Start ved servicebygningen
The farm, Koster Faergegaard, seen from the road
2. Driftsbygninger Koster Færgegård

Trælade fra 2011 m. maskiner og tørreanlæg til korn / tang.
Rødt maskinhus fra 1967 m. maskiner.   
Hvide driftsbygninger fra 1890 – benyttes ikke længere i den daglige drift.

The avenue of rowans from the bridge
3. Koster Landevej krydses ved Møn-stenen
The local fisherman has trap nets set up along the coast
4. Ulvsund – Storstrømmen – med udsigt til Langø, Tærø og Bogø
The bridge seen from walk-2
5. Græsmarker til afgræsning og tangtørring
The western coast seen from the bridge
6. Kyststrækning Koster Vig, hvor der fiskes/samles ålegræs fra stranden
Trail between two fields
7. Garnfiskeri Koster Vig
Marker i sædskifte
8. Marker i sædskifte
The coastal meadow west of the campsite
9. Strandenge – udlagt som NATURA 2000 arealer – naturpleje af græssende køer
The trail along the coast on the eastside of the campsite
10. Markhegn – fauna/flora
Southern Zealand with part of the bridge and the village of Kalvehave on the other side of the sound.
11. Stege Bugt m. RAMSAR fuglereservatsområde – udsigt til Lindholm, Nyord og Ulvshale
The coast east of the campsite
12. Kystskrænt Stege Bugt med strandenge – naturpleje af græssende køer
The view from the campsite to the east with Stege in the background
13. Marker i sædskifte
Fiels of oil radish near the campsite
14. Campingplads set fra marken
view from the campsite to the west
Field of oil radish near the camsite
view from the campsite to the west